Брошура за колективна заштита на правата на потрошувачите

807

Организацијата на потрошувачите на Македонија денеска ќе промовира брошура изработена во рамки на проект за запознавање на потрошувачите со колективната заштита на нивните права и ќе претстави наоди од изработениот документ за политики во областа.

Активностите се финансирани преку проектот „Развој на колективната заштита на потрошувачите во Југоисточна Европа“, спроведен од Германското друштво за интернационална соработка (GIZ), Отворен регионален фонд за Југоисточна Европа-Правна реформа по налог на Сојузното Министерство за економска соработка и развој на Германија (BMZ).

Целта е да се поттикне заедничка акција и соодветни активности од сите заинтересирани страни и надминување на ограничувањата за ефикасно спроведување на колективна заштита на правата на потрошувачите.