Извозот во првите пет месеци од годинава со раст од 29,1 отсто

361
Ekonomija

Република Македонија во првите пет месеци од годинава извезла стока во вредност од 2.759.963 илјади американски долари, забележувајќи раст од 29,1 процент во однос на тој период лани, објави Државниот завод за статистика.

Според објавените податоци вредноста на увезената стока изнесува во тој период, изнесува 3.694.366 илјади САД долари, што е за 24,2 отсто повеќе во споредба со истиот период од претходната година.

Трговскиот дефицит, во периодот јануари – мај 2018 година, изнесува
934.403 илјади САД долари.

Во извозот најголемо е учеството на катализаторите на носачи со благородни метали или нивни соединенија, сетовите на проводници за палење и слично, деловите на седишта и моторните возила за превоз на 10 или повеќе лица. Најмногу се увезувале платина и легури на платина, нафтени масла и масла добиени од битуменозни минерали, како и плоснатовалани производи од железо или нелегиран челик.

Најмногу се тргувало со Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија.