ОТЕЦ ПИМЕН: Од ум и од пизма ќе не снема, а не од договори, устави и додавки или лоши соседи

366

Статусот на Отец Пимен допре со секој Македонсец.