Претпријатијата за државни патишта на Македонија и Словенија со подобра соработка

197

Претпријатијата за државни патишта на Македонија и на Словенија ќе ја подобруваат соработката.

Раководствата на двете државни претпријатија утре ќе потпишат меѓудржавна спогодба за соработка.

Со неа, меѓу останатото, е предвидена размена на искуства, како и соработка во примена на нови технологии  и во останатите активности во работењето.